TEEMAKILPAILU

Teemakilpailulla tarkoitetaan kuukausikokoontumisien yhteydessä pidettävää paperi-, digi- ja / tai diakuvakilpailua, johtokunnan joko ennalta teema ilmoittaen tai muita vaihtoehtoisia tapoja hyödyntäen.

 

Kilpailuun voi osallistua jokainen Loimaan Kamerat ry:n jäsen.

 

Kilpailukuvien tulee olla aikaisemmin palkitsemattomia.

 

Kuvien tulee olla kilpailijan itsensä ottamia ja jos kuvia on muokattu, niin kuvaajan itsensä muokkaamia, ja hänellä tulee olla niihin täydet oikeudet.

 

Enimmäismäärä kilpailua kohti on kolme (3) kuvaa per kilpailija.

 

Paperikuvien tulee olla maksimissaan 13 cm * 18 cm.

 

Kilpailussa arvostellaan suljetussa lippuäänestyksessä kolme (3) parasta kuvaa paremmuusjärjestykseen, antamalla kuville pisteet 3 – 2 – 1, parhaalle annetaan 3 pistettä. Kilpailun voittaa eniten ääniä saanut kuva. Vaihtoehtoisesti valinnan voi suorittaa jäsentapaamiseen saapunut vierailija/vierailijat.

 

Seuralla on oikeus korvauksetta julkaista ja asettaa näytteille kilpailussa olleet kuvat.

 

Yhdistyksellä on oikeus korvauksetta julkaista ja asettaa näytteille kilpailussa pisteille yltäneet kuvat sekä käyttää kuvia yhdistyksen tiedotuskäyttöön. Tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla.

 

Pöytäkilpailussa kolme eniten pisteitä saanutta valokuvaa julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla.

 

Yhdistyksellä on oikeus ottaa kuvan digitaalinen kopio yhdistyksen kuva-arkistoon.

 

Osallistumalla kilpailuun kilpailija sitoutuu luovuttamaan kuvansa näihin tarkoituksiin.

 

 

VUODEN KUVAAJA

 

Seuran vuoden kuvaaja valitaan teemakilpailussa saatujen pisteiden perusteella siten, että kilpailuissa saadut pisteet lasketaan yhteen ja niihin lisätään osallistumispisteet. Jokaisesta teemakilpailusta, johon on osallistunut saa yhden osallistumispisteen.

 

Mikäli samaan pistemäärään yltää useampi kuvaaja, voittaja ratkaistaan vertailemalla:

     eniten teemakilpailuvoittoja, mikäli tasan

     eniten toisia sijoja, mikäli tasan

     eniten kolmansia sijoja, mikäli tasan

     eniten osallistumispisteitä, mikäli tasan

     ratkaistaan arvalla

Tietosuojaseloste  /  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet