Rekisteriseloste, jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä                                                    
Nimi: Loimaan kamerat ry
Sähköposti: yhdistys@loimaankamerat.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Yhdistyksen sihteeri
Sähköposti: sihteeri@loimaankamerat.fi

Lisätiedot ja oikaisupyynnöt:
Sähköpostilla sihteeri@loimaankamerat.fi.

 

Rekisterinpitäjän toimiala
Aatteellinen yhdistys, Y-tunnus 1759714-9


Rekisteriseloste Loimaan Kamerat ry:n henkilötietorekisteristä

Loimaan Kamerat ry yhdistää alueen harrastajat ja kehittää jäseniensä osaamista. Toimintaan liittyen Jäsenseura käsittelee henkilötietoja. Jäsenseura on tehnyt yhdistyslain ja yhdistysrekisteriasetuksen mukaisen ilmoituksen toiminnastaan.

 

Toiminnassa käytettävä rekisteri
Loimaan Kamerat ry:n jäsenrekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri koostuu Loimaan Kamerat ry:n ilmoittautumislomakkeella jäseneksi liittymisen yhteydessä annetuista henkilötiedoista. Henkilötietoja käytetään jäsenyyden tunnistamiseen, toiminnan kehittämiseen, yhteydenpitoon ja tiedon välittämiseen seuran ja jäsenten välillä valokuvausharrastukseen liittyen sekä erilaisten maksutietojen hallintaan ja ylläpitoon, kuten jäsen- ja kurssimaksut. Tietoja saatetaan tarvita, esimerkiksi kokoonnuttaessa ryhmänjohtajan apuna yhteydenpitoon sekä turvallisuustarkoituksessa kuvausretkiin tai kuvaustyöpajoihin liittyen.

Kuvaus rekisteriin kerättävistä tiedoista
Rekisteriin tallennetaan seuraavat henkilötiedot: Etunimi, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, liittymisaika, jäsenmaksutieto. Lisäksi rekisteriin tallentuvat jäsenen osallistumistiedot erilaisiin seuran ryhmiin ja tapahtumiin.

Tietojen luovutus
Loimaan Kamerat ei luovuta henkilötietoja kolmannelle osapuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Loimaan Kamerat ry:n kattojärjestön Suomen Kameraseurojen Liitto ry:n (SKsL) jäsenrekisteriin. Tietoja luovutetaan vain niiltä osin, kuin SKsL:n jäsenmaksun ja sen järjestämien näyttelyjen sekä koulutusten osallistumisoikeuden tarkistamista varten on tarpeellista. SKsL ry ja Loimaan Kamerat käyttävät samaa Flomembers jäsenrekisteriä.

 

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Loimaan Kamerat ry:n jäsentiedot talletetaan verkossa toimivaan FloMembers jäsenrekisteriin. Palvelu täyttää Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset.

 

Käytön valvonta
Pääsy henkilötietoihin on Loimaan Kamerat ry:n ja SKsL:n hallituksen jäsenillä sekä näiden hallitusten valtuuttamilla henkilöillä, jotka tarvitsevat henkilötietoja näiden yhdistysten asioiden hoitamisessa. Salasana on henkilökohtainen ja pääsy jäsenrekisteriin tarkistetaan aina kun hallituksissa henkilöt tai henkilöiden tehtävät vaihtuvat. Yhdistysten hallitukset ovat perehtyneet lainsäädäntöön.

 

Rekisteröidyn oikeudet
Loimaan Kamerat jäsen saa jäseneksi liittyessään kirjautumistunnukset FloMembers-järjestelmässä oleviin omiin tietoihinsa ja voi itse oikaista tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen tai vanhentuneen tiedon. Kun jäsen haluaa erota Loimaan Kameroista, voi omissa tiedoissa jättää eropyynnön ja ko. jäsenen tiedot poistetaan järjestelmästä ja palvelimelta suoja-ajan jälkeen pysyvästi. Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus jäsenen harrastukseen liittyen, esimerkiksi että säännöllinen tiedottaminen tapahtuu vain sähköpostilla.

 

Tietojen luovutus EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle
Henkilötietolain (523/1999) 22 §:ssä ilmaistun pääsäännön mukaan henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso. FloMembersin yhteistyökumppanit ovat osaltaan sitoutuneet tähän ja noudattavat GDPR:n vaatimuksia, kun tietoja siirretään EU:n ulkopuolelle.

 

Flomemebers / FloApps Oy:n palvelun tietosuojasta löytyy tietoa täältä=> Tarkempi tietoturvakuvaus on saatavilla pyynnöstä.

 

Loimaalla 7.2. Loimaan kamerat ry:n johtokunta

Tietosuojaseloste  /  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet