Rekisteriseloste, kuvarekisteri

Rekisteriseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 sekä Henkilötietolain 523/1999 10§:n mukainen rekisteriseloste ja seloste käsittelytoimista.

 

1. REKISTERIN NIMI

Loimaan kamerat ry:n kuvarekisteri.

 

2. REKISTERINPITÄJÄ

Loimaan kamerat ry

sähköposti: yhdistys@loimaankamerat.fi

Y-tunnus: 1759714-9

 

3. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Yhdistyksen sihteeri

sähköposti: sihteeri@loimaankamerat.fi

 

4. REKISTERIN TARKOITUS

Kuvarekisterin tarkoituksena on toteuttaa yhdistyksen toimintaperiaatetta edistääkseen valokuvauksen harrastamista ja kehittää jäsenkuntansa osaamista valokuvaajina. Tätä tarkoitusta toteutetaan dokumentoimalla elämää ja tapahtumia järjestämällä erilaisia kilpailuita, näyttelyitä, tekemällä yhteistyötä eri tahojen kanssa ja muilla yhdistyksen toimintaa tukevilla toimia. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää valokuvaajan nimen, lisäksi kuvasta kerätään seuraavat tiedot: paikka, aika, kuvan nimi ja kuvassa mahdollisesti olevien henkilöiden nimet muut mahdolliset kuvaajan itsensä tai kuvattavan antamat lisätiedot

 

6. REKISTERIN TIETOLÄHDE

Tiedot rekisteriin merkitään kuvaajan ja/tai kuvattavan oman ilmoituksen mukaan.

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, eikä niitä käytetä muuhun kuin tässä rekisteriselosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen (ilman jäsenen erikseen antamaa nimenomaista suostumusta). Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kuvarekisteriä käsitellään joko sähköisesti tai manuaalisesti. Sähköinen rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä ja rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Manuaalinen rekisteri säilytetään lukitussa tilassa. Tietojen käsittely, haku ja selaaminen ovat mahdollista ainoastaan rekisterin hoidosta vastaavilla johtokunnan jäsenillä.

 

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja hänellä on oikeus saada niistä kopiot. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Tietojen tarkastus-/korjauspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

 

10. REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

 

Loimaalla 28.3.2018 Loimaan kamerat ry:n johtokunta

Tietosuojaseloste  /  Palvelun toteutus: JPmedia

Evästeet